Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 61 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při plné výchylce bude spotřeba jm. měření velkých stejnosměrných proudů používá měřicích přístrojů, které nazývají transduktory. Ztráta přeměňovala teplo. ampérmetru udává úbytek napětí, např. 6. 365. Jeho citlivost bude G = počet dílků stupnice rozsah měřidla — dílky/A 5. 36). H -------------- * \f /V AAAAi AAAA/ s —X W l AK AA / , převod AAA A Xh ) , --------J ------- 220-- N o---------------------- fVVVv r t VVL 63 Obr.Příklad: Ampérmetr měřicím rozsahem stupnici rozdělenou na 100 dílků. Jsou založeny podstatě magnetického zesilovače (obr. Primárním vinutím prochází měřený proud. Schéma transduktoru . bude , 802 spotřeba menši, 3,9 W. ampérmetru rozsahem 000 který úbytek mV, by byla roční ztráta energie, tj. při přesném měření, budeme počítat s vlastní spotřebou ampérmetru. úbytek při jmenovitém proudu ampérmetru, tj. Při měření menšího proudu bude spotřeba A2 V Příklad: Při jmenovitém proudu 100 úbytku bude spotřeba P 0,06.24 760 hodin, = = 000. Při měření velkých hodnot stejnosměrnéhojproudu byla teplota boě- níku značná chlazení obtížné.8 760 576 kWh.0,06. 36. bočníku byla trvalá ztráta výkonu. mV. některých případech, např. jedním vodičem trvale uzemněným) bylo spojovacím vedení měřidlu měřidle dotykové napětí rovnající napětí provozní­ mu. Tak např.100 BudeJi měřit menší proud, např. Mimo při měření proudu rozvodu vysokým napětím (tramvaje, dráhy apod. Sekundární vinutí napájeno střídavého zdroje, obvykle 220 sekundárním obvodu zapojen ampérmetr ocejchovaný převodovém poměru trans- duktoru. při největším měřicím rozsahu