Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 57 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
33.= B. Aby tomu nedošlo, upevňuje bočník bud pevně vnější zadní stranu schrán­ ky ampérmetru, anebo připevňu­ je proudovým svorkám zasouva­ cími vidličkami (obr. 0,K (»— 1) Bočník ampérmetru U ampérmetru, který menší proudový rozsah, umisťuje bočník do schránky měřidla. Kdyby byl při plné výchylce ručky úbytek napětí např. B. Některé laboratorní ampérmetry mají několik rozsahů. Rozsahy se přepínají kolíkovým přepínačem nebo svorkách, upevněných na schránce měřidla. Jiným způsobem změny rozsahu použití oddělené- 1 0 - v, > o) 1 % ¥ Obr. 33b). 900 mV, bude odpor milivoltmetru 0,15 Pro zvětšení měřicího I 6 rozsahu bude třeba bočník odporu = = 0,037 O. (» 1) 0,025 T 0,006 Q Bočníkeni bude procházet proud A. Při větším proudovém rozsahu byl vliv teploty na měřicí ústrojí značný. ruhy bočníků: a) přenosný bočník pro osm rozsahů, b) bočník nastrčení milivoltmetr, c) bočník 000 A 59