Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 53 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Měření stejnosměrného napětí Při zapojování voltmetru budeme řídit polaritou. Zapojeni voltm etru předřadnikem Přesné laboratorní voltmetry třídy přesnosti 0,2 mívají odpor jen 100 Q/V, tj. Odpor přepočítaný jeden volt bude ^24(^[V n™ na jeden volt vyznačuje 500 Í2/V. 28. — = 2mA- 120 000 u, u? < J n U=Ui+Ug=l k>c Obr. Kdyby voltmetr při­ pojil svorkou vodič, bude jeho ručka snažit vychýlit nulovou polohu. Připojení voltm etru při ěření stejnosm ěrného napětí . Svorku označenou na voltmetru připojíme -f- vodič (obr. Největší proud voltmetru bude při , 240 napětí, které odpovídá největšímu měřicímu rozsahu, tj. 29). 29. Závislost směru výchylky ručky směru proudu umožňuje zjistit Obr.Příklad: Voltmetr měřicím rozsahem 240 celkový odpor 120 000 fi. průchozí proud 0,01 mA