Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 49 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
51 . také použít měření stejnosměrném rozvodu; c) elektrodynam ická, používaná pro přesná laboratorní měřidla mě­ ření jak stejnosměrného, tak střídavého napětí proudu. Znalost ěřidel jedním z předpokladů úspěšného ěření nevznikne také obava, neznalosti ěřidlo poškodím e. Poznámka: další části příručky jsou jednotlivé druhy ěřidel uvedeny jen roz­ sahu nutném obeznámení jejich funkcí použitelností. Je to soustava: a) agneto elek trick otočnou cívkou) pro měření stejnosměrného napětí proudu. doplnění stykovým usměrňovačem slouží také pro měření střídavého proudu napětí; b) ferom agnetická (elektromagnetická) určena především měření střídavého napětí proudu.AMP Y K měření napětí proudu stejnosměrné nebo střídavé soustavě se používá tří měřicích soustav, které mají poměrně jednoznačné určení