Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 50 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Takové přístroje se však zhotovují jen pro zvláštní účely. 25. stavítko nulové polohy ukazovatele (obr. Soustava agnetoelektrická (s otočnou cívkou) Měřený proud vyvolá otočné cívce magnetické pole, které polem per­ manentního (stálého) magnetu vytvoří točivý moment, který přímo úměrný procházejícímu proudu. 26). 52 . t \ Obr. Proud cívky přivádí dvěma spirálovými pružinami. měřidel třídy přesnosti 1 1,5 2,5 není stavítko nulové polohy předepsané normou. Proto přístroje této soustavy mají stup­ nici celé délce rovnoměrně rozdělenu. 25). Úpravou pólových nástavců lze dosáhnout stupnice nerovnoměrné, např.Y MAG ETO KTRI Y Měřidla magnetoelektrické soustavy otočnou cívkou) použijeme mě­ ření stejnosměrného proudu. Stavítko nulové polohy ukazovatelo Obr. 26. Aby ručka měři­ cího přístroje kryla přesně počátkem stupnice nulovou polohou), mají měřidla třídy přesnosti 0,1; 0,2 0,5 tzv. kruhové mezeře, vytvořené pólovými nástavci stálého magnetu a válečku měkkého železa, souose uložena cívka navinutá hliníkovém rámečku (obr. Takové stupnici říká lineární. s roztaženým počátkem, pro přesnější čtení tomto místě. Když není měřidlo pod proudem, vrací síla spirálových pružin, které se říká síla řídicí nebo direktivní, ručku nulové polohy. Jejich funkce založena působení sil vyvolaných polem stálého magnetu vodič, kterým protéká měřený proud