Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 31 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
9). rozváděčových přístrojů ručka tvar kopinatý nebo tvar plochého jazýčku hrotovým koncem (obr. 3 Elektrotechnická měření 33 . Má-li např. f). vary ruček ěřicích přístrojů: nožová, kopinatá, jazýčková přesnosti 0,1 0,2 0,5 konec ručky nožového tvaru, aby odstranila chyba šikmého čtení, pod dělením stupnice podloženo zrcátko, čtení je správné, kryje-li ručka svým obrazem zrcátku. přesných přístrojů třídy A a) c) Obr.nedotažení svorek, položení měřidla, které pro čtení předepsánu svislou polohu apod. Důležité je, aby výchylka četla při pohledu kolmo ručku. Pohledem strany, je-li ručka dosti vzdálená stupnice, vznikne značně nepřesné čtení. stupnice 100 dílků šikmým pohledem zmý­ líme jeden dílek, vznikne nepřesnost 1%