Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 25 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Značení přípojnice vodičů barvami a) stejnosměrné soustavy kladný pól značí červeně, záporný pól modře, izolovaný střední vodič bíle uzemněný střední vodič šedě. Značení pólů fází písmeny a) Stejnosměrná soustava Kladný pól nyní označuje záporný střední vodič soustavě vícevodičové písmenem Podle předpisů ESč 1950 označoval kladný pól také písmenem záporný pól písmenem střední vodic toto označení však pro nová zařízení nepřipouští. b) Střídavá soustava Fázové vodiče označují písmeny střední vodič písmenem N a ochranný vodič uzemňovací nebo chrániěový písmenem Označení podle předpisů ESč 1950 fázových vodičů středního vodiče 0 se nebude používat. Písmen nových zařízení nesmí používat k označení svorek elektrických předmětů. c) Ochranné vodiče (nulovací, uzemňovací chráničové) mají barvu zelenou. Přitom setkáme dvojím označením, buď podle dřívějších předpisů ESč 1950, nebo podle nové normy ČSN 1060 ČSN 0165. Připojovací svorky elektrických spotřebičů a) Svorky spotřebičů stejnosměrný proud značí písmeny B nebo —• 27 . b) střídavé soustavy první fáze značí černě, druhá fáze světle červeně, třetí fáze světle modře, izolovaný střední vodič bíle uzemněný střední vodič světle šedě.PÓLŮ, FÁZÍ, SVOREK Při zapojováni měřicích přístrojů často budeme řídit písmenovým nebo barevným značením pólů, fází vodičů nebo svorek přístrojů spotře­ bičů