Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 247 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Typové číslo 25-B2-HI/3/51954 ydání druhé přepracované áklad 200 výtisků — 14,36 AA, 15,02 VA 05/35 Cena vázaného výtisku Kčs 19,00 I 507/21,856 Publikace určena ontérům rozvodných zařízeních prům yslových závodech.PRAKTICKÉ ELEKTROTECHNI CKÉ PŘÍRUČKY svazek 28 Ing. 0 Kos 19,00-1 . Jan Mikeš Elektrotechnická měření pro montéry D 621. Pavel iha —•O bálku navrhl M iroslav ouska Grafická úprava technická redakce Libuše okrová ytiskl T ISK knižní výroba, Brno, závod 248 stran, 208 obrázků, tabulek.317 Vydalo akladatelství technické literatury, rah Spálená 51, roce 1969 jako svou 6429. publikaci řadě elektrotechnické literatu edakce elektrotechnické literatu dpovědný redaktor Ing