Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 248 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
f E É P V Dosud vyšlé svazky[ Brandt, Hrbek: Montáž, provoz údržba asyn­ chronních strojů Pohanka: Stavba síťových fransformáterků LavantC; Sellner: Opravy televizních přijímačů Soukup: Příručka pro revizi elektrických zařízeni Macháček: Rádce instalačního elektromontéra Přibyslavský kol.: Příručka silnoproudé elektro­ techniky Mikeš, Picek: Rádce elektromontéra venkovních veden! nn Tříska: Montáž malých středních transformo­ ven Diefenbach: Příručka pro opravy přijímačů Knotek: Navíjení převíjeni asynchronních elektromotorků Soukup, Hrubeš, Zeman, Ručný; Údržba elek­ trických zařízeni Klika: Jednoduché telefonní signální zařízeni Makarius: Impregnace vinutí elektrických strojů c přístrojů Drábek: Opravy tranzistorových přijímačů Tříska: Jištění Soukup: Základní kurs elektrotechniky Petr kol.: Montáž údržba elektrických pří­ strojů pro automatizaci Dórnhofer, Hatiar, Weinwurm: Využití základ­ ních materiálů slaboproudém průmyslu Čermák: Měřeni zkoušení tranzistorů Přibyslavský kol.: Rádce elektromontéra ka­ belů Pavlák, Vrchovský: Opravy elektrické výzbroje motorových vozidel Přibyslavský: Elektrické pohony asynchronními motory Vašíček: Typizované napájecí transformátorky Buxbaum: Svíticí trubice Eichler: Demoduiačni obvody Barták, Michal, Philip: Mezifrekvenčni zesilo­ vače Hošek: Materiály pro techniku velmi krátkých vln Mikeš: Elektrotechnické měření pro montéry Kvítek: Slezák, Staněk: Vstupní obvody přijí­ mačů Oravský, Svatoň, Vomela: Televizní obvody Knotek: Navíjení převíjení univerzálních mo­ torků dynam Hoffner: Směšovače oscilátory Hálblg, Kolář: Lepidla tmely elektro­ technice Petřina: Spolehlivost konstrukce elektronic­ kých zařízeni Slezák: Výstupní transformátory Felix: Rádce pracovníka zvukem Klika, Šlberle: Technologie drátových spojů Šilhá: Elektrická zařízení jeřábů Soukup: Elektrické instalace dřevěných budo­ vách Hofhans: Magnetofony, jejich opravy údržba Tříska: Zapojování asynchronních motorů 04-528-69 05/35 Kčs 19,00