Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 245 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
egmet, 226 m etoda impulsní, 193 — rázová, 194 m ent točivý, 167 — záběrný, 167 m ůstek kabelový, 189 M axwelův, 187 Omega, 100 — Owenův, 188 — RLC, 188 - Sautyho, 180 - Scheringův, 180 Thomsonův, 100 W ienův, 180 — heastonův, 98 m ůstky ěření činných odporů, 98 — indukčnost, 187 — -------kapacity, 180 přesnost ěření, 32 — přístrojů, 29 převod transform átoru, 75 přístroje názvosloví, 11 — propalovací, 190 —- registrační, 163 — rozváděčové, 161 — univerzální, 84 — zapisovací, 164 R regulátor indukční, 111 — VÚS, 203 — OR, 199 RLC ůstek, 188 rozsah stupnice, 30 — zvětšení, 67 rozváděč, 161 N násobitel číselníku, 143, 156 — prim ární, 157 — sekundární, 157 názvy elektrických veličin, 19 — vodičů, 28 K ulom et, 202 O odpor izolace spotřebičů, 229 — vodičů, 228 — předřadný, 104 — regulační, 104 — zemniče hrom osvodu, 223 — ěřidla, 78 odpory střídavé soustavě, 48 ohm etr, 96 ochrana chráničem 216 — nulováním 205 — před dotykem 78 — zem něním 213 P písm ena řecké abecedy, 21 pojistky měřidel, 57 pokles napětí, 166 posuv fáze, 42 potenciom etr, 107 proud vyrovnávací, 39 průchodka propojovací, 171 předřadník, 54 přepínač voltm etrový, 65 schem zapojení přístrojů, 22 sled fází, 120 soum ěrnost napětí, 67 souprava ášova, 225 — měřicí, 168 soustava stejnosm ěrná, 34 — střídavá, 36 soustavy přístrojů, 12 — proudu, 37 spínač sazbový, 151 spotřeba ěřidel, 78 svorky elektrom ěru, 144 — přístrojů, 25 — spotřebičů, 27 — uzem ňovací, 26 synchroskop, 117 T teplom odporový, 237 — term oelektrický, 235 Terrom et, 217 tlum ivka, 184 transduktor, 63 transform átor proudu, 73 tříd přesnosti, 29 U údaje přístroji, 13 -— pro vom DU-5, 82 --------------- DU-10, 91 účiník, 195