Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 243 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ÚNM, raha 1961. |10] Trnka Dufek lektrické měřicí přístroje. [6] ČSN 6110 Střídavé atthodinové elektrom ěry. SNTL, rah 1958. SNTL, rah 1955. SNTL, rah 1954. SNTL, rah 1965.: Jalový výkon jeho kom penzácia zariadeniach nn. ratislava 1961. 245 . ÚNM raha 1965. fi] ČSN 5200 lektrotechnické jednotky.: Zapojování elektrom ěrů. ÚNM rah 1959.: Měření izolačního odporu. |12] V.: lektrické ěřicí přístroje. [3] ČSN 1010 chrana před nebezpečným dotykovým napětím ÚNM, raha 1965. [13] Macháček, G. SNTL, rah 1966.: lektrom ěry. [14] Slavik, G. [11] Krejčí V. ÚNM rah 1961. SNTL, Praha 1900. jl Fric, 11. rah 1961., Káhele J. SNTL, raha 1961. ÚNM rah 1956. [2] ČSN 0160 Předpisy pro značení pólů, fází, vodičů svorek. Kn y: [8] Popov, lektrotechnická ěření měřicí přístroje.: Elektrotechnické ěřicí přístroje měření. [9] ilinovský, P.LITERATURA §1] Elektrotechnické předpisy ČSN. SVTL. p ČSN 1360— Přístrojové transform átory., Vitejíek Elektrotechnická měření. [7] ČSN 6201 lektrické ěřicí přístroje příslušenstvím ÚNM, raha 1981. [15] Hruběl, J