Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 242 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
244 . Flexo, které mají měděné vodiče průřezu 0,75 mm2 a koncích mají zasouvací kolíky nebo kabelová oka. Všechny osoby, které měří rozvodech, jejich pomocnici, musí znát a řídit pokyny „Poučení první pomoci při úrazech elektrickým prou­ dem".Spojovací vodiče musí mít bezvadnou izolaci dostatečný průřez. Pro napěťové obvody jsou vhodné spojovací vodiče ohebného kablíku, např, tovární výroby zn