Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 235 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Vliv odporu různé délky spojovacího vedení mezi kompenzační krabicí elek­ trickým ukazovatelem vyrovná pomocným regulačním odporem ,RV, který dvouvodiěového vedení odpor Odpor mimo měřicí pří­ stroj nastavuje jím montáži základní poloha. 200'. Elektrický ukazovací přístroj typu pro všechny články jeden. Teplotu reguluje dvoustupňový regulátor, zapojený síťové napětí. hlavici pouzdra jsou vy­ vedeny svorky spojené drátkem, připojuje spojovací vedení. 199). drážek velkých strojů měření sledování teploty vinutí, nebo se přikládají povrch vyhřívaných předmětů apod. Pro kontrolu termoelektrických článků vyrábí měřicí přístroj značky Termomet. lektrický ukazovací přístroj K pro spojení odporovým teplom ěrem u i 6 6 ° c ! 1 1 I o 1 0-— 1 1 ____ 1 ' 1 ! i o- p 1 1 _________ 1 b) Obr. Články připojují přes otočný přepínač měřených míst tak, současně vypínají dvě větve článku (obr. Odporové teploměry Podstatou jejich činnosti změ­ na elektrického odporu vodiče změ­ nou teploty. Můstek ,,přidává" obvodu právě takové napětí, aby kompenzovalo termo­ elektrické napětí srovnávacích konců, které jsou umístěny krabici. Některé odporové teploměry mají tvar plochých destiček vkládají se např. Na jeden termostat lze připojit článků, které mohou být různých kovů. Termostatu používá tam, kde běží kompenzaci několika termoelek­ trických článků; termostat bývá vytápěn elektricky, obvykle teplotu 50 °C. Obr. Měřicí odporový drátek (nazývaný snímač nebo čidlo) bývá z platiny ukládá ochranného pouzdra.Změnou teploty prostředí poruší rovnováha odporového můstku. Zapojení odporového teplom ěru měřicí přístroj zkříženým cívkam i typu* : a) dvoudrátové, třídrátové 237 . 201