Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 228 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Izolační odpor stroje studená být alespoň pětinásobkem odporu tepla. Potom změříme izolační odpor kotvy proti kostře tak, jeden zkušební hrot přiložíme libo­ volný kroužek druhý kostru kotvy. kotvy překontrolujeme propojeni vinutí tak, že přiklopíme odldápěč kartáčků, tím bude spojovač nakrátko oddálen a kartáčky podložíme izolačním papírem. 195). Bu­ deme měřit mezi jednotlivými kroužky při nepřerušeném vinutí naměříme zkrat. Potom změříme izolační odpor celého vinutí proti kostře. rozpojení spojky konců fází změříme izolační odpor mezi jednotlivými fázemi. Měření izolačního stavu asynchronního otoru a jeho spouštěče kde odpor MQ, U —jmenovité napětí, Sn —jmenovitý zdánlivý výkon [kVA], popřípadě [kW]. 194. Při podložených kartáčcích změříme také izolační stav spouštěče proti jeho kostře. Měření izolačního stavu spotřebiče: a) proti kostře, mezi fázemi U motorů kroužkovou kotvou měříme izolační stav statoru, kotvy a také spouštěče (obr. Podle nor­ my musí mít celé vinutí nebo každá jeho část mezi sebou proti kostře tepla odpor alespoň U R = A 100 1 000 Obr. U asynchronního motoru spouštěčem hvězda—trojúhelník jsou všechny konce sta­ torového vinutí vyvedeny ručního nebo 230 .dotýkáme svorek R-—S Při nepřerušených fázích bude ručka měřidla (Megmetu) ukazovat zkrat. Obr. 195