Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 225 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při měření kličkou mě­ řidla otáčet rovnoměrně, rychlostí asi otáčky sekundu. 193. zařízení provozu stačí při periodických prohlídkách měřit izolační odpor vodičů proti zemi. 193). dvě zkřížené cívky. Megmet; schéma zapojení Megmet vyrábí měřicím napětím 100, 500 nebo 000 mimo to i měřicím napětím 500 kterého použije, když měřený objekt, kabel, vodič apod. Nebude-li na svorkách zátěž, ukáže ručka při otáčení kličkou induktoru ne­ konečně velký odpor (pro nekonečno značka 00). Otočné ústrojí cívky nedrží v nulové poloze spirálové pružiny, proto ručka přístroje, která upevněna na otočné cívce, zaujímá době, kdy neměří, libovolnou polohu. Při spojení svorek S2 nakrátko bude ručka udávat nulový odpor. Podle poměrů odporů tedy podle poměru proudu cívkách, natočí cívka určité polohy, která udává přímo velikost měřeného izolačního odporu. Přístroje Megmet 500 se použije pro rozvody silnoproudé, dají jím měřit izolační odpory 0,5 MQ do MQ. Obr.poměrová, tj. Izolační odpor čte, když vodič alespoň jednu minutu pod napětím. Izolační 227 ., toto napětí snese nepoškodí se. Konce cívek jsou spojeny přes stálý od­ por měřený odpor (obr. Střední vodič částí rozvodu, protéká jím zpětný, nebo trojfázové soustavě vyrovnávací proud, proto musí mít izolaci stejné kvality jako mají vodiče fázové, bez zřetele to, bývá rozvodu uzemněn. Měřeni izolačních odporů rozvodu 000 uzemněným středním vodičem U zařízení uváděných do, provozu měří izolační odpory vodičů mezi sebou proti zemi