Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 222 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Tím, jsou blízko sebe, počítá jen asi 60% účinností, tj. délka podle výpočtu vynásobí číslem 1,7. 224 . Přechodový odpor zmenšíme několika kratšími pásky, vějířovitě uloženými.Uzemníme-li hromosvod páskovým zemniěem, neměl být jeden pásek delší než Při blesku vzniká tzv. Dlouhé pásky nejsou již účinné. rázový odpor, který nedovoluje průchod proudu velké vzdálenosti