Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 210 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Největší zkratový proud je 4 U 220 Rc lU = 550 A Masovým měřícím přístrojem kromě zkratového proudu může velmi jednoduše zjistit, jak velké úbytky vzniknou spotřebičích různého vý­ konu, nebo jaký největší spotřebič lze připojit. 174. Zapojení ášovy soupravy rozvodu ochranou nulováním Přiklad: Mášův měřicí přístroj zapojíme některé zásuvky vyregulu­ jeme dílek 220 voltové stupnice, to, když není napětí 220 Po stisknutí tlačítka klesne napětí např.měření napětí použijeme levé svorky, označené příslušným napěťovým roz­ sahem. 212 . Obr. 174. Přiklad: nastavení ručky nulu při měření bez zátěže potom po připojení zátěže přečetl odpor 0,4 odpor celé měřené sou­ stavy, skládající odporu vodičů zemniěů. Zátěž proud bude U 217 tedy přibližně jeden ampér připadne úbytek 3 V 0,75 Připustí-li úbytek lze připojit spotřebič, který 15 může odebírat proud Při přesnějším měření vložíme do vývodu zásuvky ampérmetr měřicím rozsahem A. Zapojení Mášovy soupravy nakresleno obr