Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 204 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2,5 62,5, tedy bezpečně. Velikost dotykového napětí při ochraně nulováním 206 .10 T 25 0,4 0 Tomuto odporu odpovídal při fázovém napětí 220 zkratový proud I Z V_ 220 Ji 0,4 = 550 A Tavná vložka pojistky přepálí proudem na. Největší pojistka mohla být jm 500 2J 200 A Pojistka spotřebiče přepálí proudem 25. Účelem uzemnění středního (nulového) vodiče snížení dotykového napětí vadném spotřebiči. 169.malé. při proudu dovoleném úbytku může být součet odporů fázového nulovacího vodiče jen U . Např.pl. Obr. dvaapůlkrát větším, než je její jmenovitá hodnota