Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 186 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
Velikost C2 činného odporu činitel ja­ tu kosti indukční odpor cívky 7ifLx 314ix. niverzální ůstek LC 188 . 154), Obr. 154. Pro měření dílnách, opravnách a v provozu vhodný univerzální měřicí můstek Metra typu RLC (obr. Ze vzorce činitele jakosti vypočítáme činný odpor cívky I-[Q ].Indukční odpor cívky, při kmitočtu Hz, bude: 314 [II]. 153). Pro měření cívek železem používá můstku nazývaného Owenův (ob)’. Indukčnost vy­ počítá vzorce R3,C2. Jeho obdobou můstek TESLA 383