Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 183 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
162,4 byl P 162,4. Měřením: Měřící přístroje zapojíme podle schématu obr. 220 57,6 tj.8,3 103 W Výkon, který spotřeboval činném odporu snížení napětí, tj. 185 ./• ,5.2,88 165 W, c) zdánlivý odpor celého obvodu: = U T - R R d) ucimk: cos <p= —— A 20 12,5 76,3 = 0,425, e) výkon spotřebovaný tlumivkou 12,5 2,882 103 W.2,88 467 W Byl ztrátový výkon větší 467 103 364 W.//.měřítku skutečnou hodnotu zdánlivého odporu, nebo vypočítá z Pythagorovy věty £ (Rl I z toho ==]/(A R)2 ]/(20 12,6)2 69? —7ti>3 ® Ze zdánlivého odporu vypočítá proud, který bude U ~Z[ 220 7 0 : 2,88 A Na spotřebiči, který činný odpor bude napětí Ut r-• 2,88 57,6 V Na svorkách tlumivky naměřilo napětí U2 2,88 12,5 U2 cos 0,178 0,178 Mezi proudem napětím bude fázový posuv cos cpi = Ri -f- 12,5 = 202 V = 0,425 Zi 76,3 Výkon spotřebovaný tlumivkou bude r- .2,882 12,5. Na svorkách spotřebiče naměříme napětí 57,6 tlumivce = = 202 Proud bude 2,88 těchto hodnot vypočítáme: a) činný odpor spotřebiče: Q, 1 2,88 b) výkon spotřebiče: 57,6. 150b