Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 180 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
182 . T A VEK Potřebujeme-li svorkách spotřebiče činným odporem nižší napětí, než napětí zdroje, dosáhneme toho tak, série spotřebičem zapojíme činný odpor nebo tlumivku. áhradní schém odporů cívky bez železa Obr. 147. bytek napětí cívce s indukÓností Obr. Použijeme-li činný odpor, budou v něm velké ztráty R), které promění teplo.28. 145. Indukčnost cívky závisí jejím tvaru a rozměrech, přímo úměrná průřezu cívky, druhé mocnině počtu závitů a magnetické vodivosti jejího jádra nepřímo úměrná střední délce indukční čáry. 146. 148. ektorový diagram součtu odporu činného indukčního Obr. Použijeme-li tlumivku, budou ztráty podstatně menší. Obr. Souhrnný vektorový diagram cívky Tlumivka zapojená obvodu střídavého proudu činný odpor R, způsobený odporem navinutého vodiče, indukční odpor který závisí na indukčnosti cívky kmitočtu