Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 180 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
145. Obr. 146. 182 . ektorový diagram součtu odporu činného indukčního Obr. Použijeme-li tlumivku, budou ztráty podstatně menší. áhradní schém odporů cívky bez železa Obr. Indukčnost cívky závisí jejím tvaru a rozměrech, přímo úměrná průřezu cívky, druhé mocnině počtu závitů a magnetické vodivosti jejího jádra nepřímo úměrná střední délce indukční čáry. Souhrnný vektorový diagram cívky Tlumivka zapojená obvodu střídavého proudu činný odpor R, způsobený odporem navinutého vodiče, indukční odpor který závisí na indukčnosti cívky kmitočtu. 148. bytek napětí cívce s indukÓností Obr.28. Použijeme-li činný odpor, budou v něm velké ztráty R), které promění teplo. 147. T A VEK Potřebujeme-li svorkách spotřebiče činným odporem nižší napětí, než napětí zdroje, dosáhneme toho tak, série spotřebičem zapojíme činný odpor nebo tlumivku