Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 179 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?






Poznámky redaktora
143). 144). Měřená kapacita vypočítá vzorce Cx ztrátový úhel ■Rz Ri 181 . Měřená kapacita vypočítá vzorce CL Ri R, ■Cn Činný odpor kondenzátorů vypočítá vzorce RX= Rn ■R. Jeho obdobou můstek TESLA 351. R, Ztrátový úhel bude ■Rn■ Jiným druhem můstek Scheringův (obr.■R\, Ztoho Cn Cx Kapacitu kondenzátorů, které mají větší dielektrické ztráty, změříme můstkem nazývaným Wienův (obr. Tohoto uspořádám také použito v můstku TESLA 352. tohoto můstku ztrátový úhel vyrovnává měnitelnou kapacitou Cn