Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 162 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
liniové zapisovací měřicí přístroje. Zápis obstarává nejčastěji násoskové pero, které dotýká posunujícího se pásku papíru. Pero spojeno měřicí soustavou. Rychlost posuvu volíme vzhledem spotřebě registračního papíru nejmenší, ale takovou, aby záznam byl dobře čitelný. Při posunu pásku, např. Aby čtení zápisu bylo jednoduché přehledné, většina přístrojů převodový mechanismus upraven tak, pero pohybuje směru osy svitku registračního papíru. jedné skříňky lze umístit několik různých měřicích soustav. Jiným způsobem zápisu může být záznam bodový, při němž ručka s perem přitiskne papíru jen určitém časovém intervalu, nebo záznam světelným paprskem fotografický papír apod. Doba chodu při jednom natažení bývá dní. Poznámka: egistrační přístroje obdobného provedení vyrábějí také jako pře- nosné. Kromě zapisovacího ústrojí většina registračních přístrojů také ručkové ukazovatele čtení okamžitých hodnot. Registračním páskem posunuje hodinový strojek ručním nebo elektric­ kým natahováním synchronním motorkem nebo hodinovým impulsním strojkem. 164 . tom případě každá mě­ řená veličina svoje zapisovací ústrojí (obr. Rychlost pohybu pásky 20, 30, výjimečně 120, 300 nebo 600 hodinu.váděče nn. Pro trv záznam některé ěřené veličiny rozváděčů osazují tzv. 129). Říká jim také přístroje registrační. asi dní. Strana trojvodiěové soustavy (bez středního vodiče), proto k měření elektrické energie použijeme elektroměry dvěma soustavami. Liniových zapisovacích měřicích přístrojů lze použít mnohostranně; za­ znamenáváme jimi všechny elektrické veličiny porovnáváme záznamy různých dějů, které dají převést proudové impulsy. 60mm/h jeho délce m, vydrží jeden svitek 250 hodin, tj. Při samočinném elektrickém natahování doba chodu při přerušení dodávky proudu ještě asi hodin