Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 144 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
116. Přím zapojení trojfázového elektrom ěru třem soustavam i Obr. Kdyby některé soustavy, Obr. 115. Trojfázový elektrom třem soustavam pro nepřím ěření 146 . svorky, které jsou můstkem spojeny napěťovými cívkami (obr. Při zapojování elektroměru pro přímé měření zjistíme konce vodičů od zdroje připojíme svorky 1—á tj./ Elektroměr lze trvale přetížit 200 jmenovitého proudu, 30 do 100 150% při nepřímém měření 125%. 115)