Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 140 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Mají pevné elektromagnety vinutím připojeným obvod střídavého napětí proudu kotoučový rotor vodivého materiálu, který je uložen mezery dvou různých magnetických obvodů (obr. 111b). 142 . Otočná část nemá přívody proudu, otáčivý pohyb není nijak omezen a lze dosáhnout značného točivého momentu. 112). Moment ústrojí přímo úměrný měřenému výkonu. Indukční přístroj kotoučovým rotorem (Ferrarisův) kotvy. Měřicí soustava nemá napěťovou cívku. Cívkykotvičky jsou připojeny bočníku podle velikosti proudu mění počet otáček kotvy (obr. b) Měření střídavé soustavě Elektroměry měření elektrické energie střídavého proudu jsou sou­ stavy indukční. jen trvalý magnet kotvičku hliníkového kotouče, němž uloženo několik cívek. Elektro­ magnety vytvářejí vzduchové mezeře posuvné pole, které způsobí otáčení Obr. Elektromagnetickou indukci může vytvořit jen proměnné magnetické pole, proto lze elektroměrem indukční soustavy měřit jen spotřebu střídavého proudu.Ampérhodinové elektroměry Ampérhodinové elektroměry používají měření množství proudu pro­ šlého určitou dobu. 112