Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 139 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ELEKTRI CKÉ E Zapojení elektroměrů, sledování odběrů čtení elektrické práce častou a odpovědnou činností elektromontéra. Obr. mají napěťovou proudovou cívku. když elektroměr nebo elektro­ měrová souprava neměnným celkem, třeba znát jednotlivé druhy elektroměrů, jejich vlastnosti, použití správné připojení. 111b. pérhodinové počitadlo na stejnosm ěrný proud 141 . Elektrom stejnosm ěrný proud Obr.23. a) Měření soustavě Watthodinové elektroměry Watthodinové elektroměry jsou soustavy elektrodynamické, tj. Napěťovou cívku zastupuje otočná kotvička, do které proud přivádí komutátorem. Pomocná cívka, zapojená do série kotvou, kompenzuje tření kartáčků ložisek. . lila). Hlavní magnetické pole vy­ tvořeno dvěma proudovými cívkami (obr