Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 14 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
☆ Zkušební napětí vyšší než 500 (např. 60°) Stupnice čte vnější stran úhlu z l Tab. Jiné značky používané číselnících ěřicích přístrojů Značky pro vyjádření zkoušky elektrické pevnosti Zkušební napětí 500 V . kV) 1 k Značka přístroje, kterého nedělá zkouška elektrické pevnosti l k E lektrická pevnost přístroje neodpovídá předpisům h * 16 . Značky polohy P řístroj určený užívání svislé poloze Přístroj určený užívání vodorovné poloze í Přístroj určený používéní číselníkem nakloněným vzhle­ dem vodorovné poloze (např.Tab