Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 15 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
1,5) 1, 5 Značka tříd vztažená chyby vyjádřené délky stu ­ nice (např.Pokračování tab. 1,5) © Přídavný předřadník činným odporem m Přídavný předřadník induktivní b Přídavný předřadník kapacitní - B očnlk (shunt) Stavítko nulové polohy Přívod zdroje svorce 1 Značka uzem ňovací svorky L 2 Elektrotechnická měření 17 . 4 Značka tříd přesnosti Značka tříd vztažená chyby vyjádřeno největší hodnoty měřicího rozsahu (např. 1,5) y Značka tříd vztažená chyby vyjádřené skutečné hodnoty (např