Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 137 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Obr.trojsystémového (obr. Velikost jalového vý­ konu tj. délka 1—2, pře- 139 . attm etr ěření jalového výkonu třem soustavam pro indukční zatížení, sít čtyřvodičová Měřicí rozsah wattmetru měření jalového výkonu Jalový výkon 1\, závisí velikosti odběru [kW] jeho účiníku (cos cp). také velikost úsečky 1—2, vypočítat pomocí funkce sinu úhlu (sin cp). 109b). 110 tato závislost vyznačena graficky. Na obr. 109b. Poměr strany protilehlé úhlu cp, tj. Napěťové cívky jsou propojeny uvnitř watt- metru, proto svorkovnice wattmetru shodná svorkovnicí wattmetru na měření činného výkonu