Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 136 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Měření jednofázového jalového výkonu ve čtyřvodičové síti Proud napětí musí být vzájemně posunuty 90°. Pro měření jalového výkonu trojvodičové soustavě použijeme watt­ metru dvěma soustavami (obr. 108a). Měření jalového výkonu attm etrem jednou soustavou: a) indukční zatížení, kapacitní zatížení 138 . napěťová cívka fáze sdružené napětí fází S—T, bude toto napětí otočeno 90° bude měřit jalový výkon indukčním zatížením (obr. Kdyby konce napěťové cívky zapojily opačně, bnde měřit jalový výkon kapacitní (obr. Napě­ ťový rozsah nedá zvětšit předřadníkem, protože porušila celková rovnováha soustavy. proudovou napěťovou cívku. Dosáhne toho tím; že obvodu napěťové cívky zapojí vhodná tlumivka kondenzátor- Jednofázového jalového wattmetru lze použít jen pro jedno napětí. 109a) síti čtyřvodičové wattmetru Obr. Měření jalového výkonu trojfázové trojvodičové a čtyřvodičové soustavě Posunutí proudu dosáhne tím, napěťová cívka ferodynamického wattmetru zapojí vhodné napětí sdružené, které vzhledem fázovému proudu otočeno 90°. Zapojí-li např. 108b).Jalový výkon měří wattmetrem ferodynamické soustavy; měřicí přístroj obdobného provedení jako wattmotr měření činného výkonu, tj. 108