Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 135 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
proudu, který posunut proti napětí 90°.0,03 7,2 VA b) ěření jalového výkonu Jalový výkon součinem fázového napětí složky jalového proudu, tj. mA. Můžeme nich dosáhnout velké přesnosti 0,2 větší); používá se jich především pro laboratorní měření; b) magneticky stíněné wattmetry, které mají měřicí ústrojí chráněno proti vlivu vnějších magnetických polí; c) rozváděčové registrační wattmetry, nichž elektrodynamické působení zesíleno tak, magnetický tok proudové cívky uzavírá magne­ ticky vodivým (feromagnetickým) materiálem. Při napěťovém rozsahu např.33,3 000 ÍX Spotřeba jedné napěťové cívky při plné výchylce bude P 240.3 tj. 107b). 240 bude odpor napěťové cívky = = 240. Technické údaje uváděné cenících Odpor napěťové cívky wattmetru udává počtem ohmů jeden volt. Bude-li jalový proud před­ bíhat napětí 90°, naměří jalový výkon kapacitní. 137 . Poznám ka: šechny anipulace při zapojování usí dělat při vypnutém stavu nebo při zkratovaných sekundárních svorkách transform átorů proudu.dvousystémového wattmetru Do společného vodiče uzlu měřicích transformátorů proudu zapojíme ampérmetr (obr. Bývá obvykle 33,3 Q/V; znamená, proud napěťové cívky bude — = 3-= 0. Bude-li některý měřicí transformátor proudu za­ pojen opačnou polaritou, bude proud ampérmetru uzlu) l,73krát větší. Opožďuje-li vektor proudu za napětím, naměří jalový výkon indukční. Druhy wattmetrů elektrodynamické soustavy Elektrodynamické wattmetry liší provedením magnetického obvodu proudové cívky: a) uzavírá-li magnetický tok vzduchem, jde elektrodynamické watt­ metry. Jsou provozně spolehlivé mechanicky odolné. Při rovnoměrném zatížení fází správném zapo­ jení měřicích transformátorů proudu budou všechny ampérmetry ukazovat stejnou velikost proudu. Říká jim přístroje fero- dynamické nebo také elektrodynamické železem. Mají třídu přesnosti 1,5 2,5