Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 122 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
124 . V tom případě může mít podstatně tenčí izolaci vyjde konstrukčně lehčí. Proudová napěťová svorka wattmetru, které připojují stranu zdroje, jsou oznaěeny šipkou, jež označuje také pokud možno stejný poten- o) b) Obr. Zapojení attm etru: a) napěťová cívka před proudovou cívkou, napěťová cívka proudovou cívkou Obr. bez měřicích transformátorů proudu, zapojuje napěťovou cívku, neboť napěťová cívka proti cívce proudové malý napěťový rozdíl.vyšší než 500 zhotovují wattmetry napěťovou cívkou 100 nebo 110 připojení měřicí transformátor napětí převodem X/100 nebo X/110 V. 96. Zapojení napěťové cívky attm etru ěřicím transform átorem proudu: a) napěťová cívka fázové napětí, připojení předřadníku ciál obou cívek; při změně připojení mohlo soustavě vzniknout jiné elektrostatické pole, které může přesných wattmetru projevit změnou cejchovní křivky. Předřadník napěťové cívce wattmetrů pro přímé měření, tj. 97