Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 108 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
17. Tohoto řízení použi­ jeme, jde-li menší změny napětí, nebo není-li jiná možnost. Při měření spotřebičů nebo cívek s indukěností závisí plynulost řízení činným odporem fázovém posuvu a málo účinná. stupní apětí 220 nebo 120 V, jm enovitý výkon při apětí 220 lOkV. tepelné spotřebiče. natá­ čivého transformátoru (obr. Í činné odpory můžeme také měřit střídavým proudem, jestliže cos <p= 1; jsou např. iditelný autotransform átor p BA40. 78). Výpočet potřebné velikosti napětí způsob měření stejný jako při měření stejnosměrným proudem. 110 Obr. 79. Kde často měří střídavým proudem, použije se k řízení napětí řiditelného (dříve nazý­ vaného regulačního) transformátoru nebo autotransformátoru, popř