Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 107 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
200 Q/V měřicí rozsah 2,4 ne­ potřebujeme pro měření odporu asi 150 odporový dělič. Budeme-li mít voltmetr s malým vnitřním odporem, např. Při prvním měření zjistíme napětí článku baterie U\.0,5 150 0 Uděláme-li před měřením rozbor měření máme-li vhodný voltmetr, lze některém případě měřit bez děliče napětí.300 —1) 300 (1,5 300. Velikost měře­ ného odporu pak vypočítáme rovnice Bx [O] 109- . Při druhém měření, připojení měře­ ného odporu série voltmetrem, naměříme napětí U%