Elektromagnetické vlny, antény a vedení (příklady)

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V numerických cvičeních je možno pouze na typickém příkladu ukázat hlavní části řešení a diskutovat získané výsledky. Seznámení se s obvyklými modifikacemi situací a jejich řešením je však nutno zvládnout řešením dalších příkladů formou samostatného studia. V řadě situací si tyto modifikace mohou studenti tvořit sami, chybí však zpětná vazba informace o správnosti postupu a výsledků. Pomůckou tak může být sbírka příkladů doplněných hlavními výsledky a v nutných případech i náznakem postupu řešení. Při výběru příkladů k řešení je třeba dbát na to, aby postupně pokryly celou problematiku včetně modifikací vstupních údajů a postupů řešení. Neméně důležité je skutečné výpočtové zvládnutí řešení, které ...

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL - Zdeněk Nováček

Strana 72 z 80

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
4 Odvoďte vztah pro poloměr náhradního válcového vodiče aekv kterým možno při výpočtech nahradit dvojici rovnoběžných paralelně spojených válcových vodičů průměru 2a ve vzdálenosti . 10.2: Příklady vedení Příklad 10.7 Koaxiální rezonátor tvoří úsek vedení nakrátko doladěný vstupu kapacitou. 10.6 Vypočtěte kapacitu jednotku délky charakteristickou impedanci vodiče umístěného v úhlovém reflektoru (Obr.5 Vypočtěte charakteristickou impedanci Zov vedení tvořeného válcovým vodičem o průměru nad vodivou plochou výšce (Obr. Je použita trubka vnitřním průměrem válcový vodič průměru mm.2b). 10.3 Vypočtěte charakteristickou impedanci Zov stanovte podmínky symetrického buzení soustavy dvou rovnoběžných vodičů různého průměru (vodiče „1“ „2“ Obr.FEKT Vysokého učení technického Brně Příklad 10. a) b) Obr.2a). Dolaďovací kondenzátor může měnit kapacitu 4,5 (včetně montážních parazitních kapacit). 1 60 ln.1 ). Příklad 10. Příklad 10. Využijte principu zrcadlení situaci řešte jako výpočet kapacity čtveřice vodičů opačnými znaménky nábojů sousedních vodičích. 60 1 2 a a Z r ov ε .4 charakteristickou impedanci Ω=== 1,80 5 19 ln. Ztráty v rezonátoru zanedbejte. 10. Řešení: a) Vzduchové vedení zadaných rozměrů bude mít, podle vztahu 10. Příklad 10. Vypočtěte: a) délku rezonátoru, při které střední rezonanční kmitočet bude 600 MHz b) krajní kmitočty pásma, kterém možno obvod přelaďovat c) polohu bodu připojení galvanické vazby střednímu vodiči rezonátoru, kdy při zátěži klesne činitel jakosti obvodu hodnotu 200. Výsledek využijte pro návrh vedení impedancí Zov vodičem průměru