Chytrá města, chytřejší energie

| Kategorie: Tisková zpráva  |

Budoucnost naší planety leží v chytrých městech (Smart Cities). Kontroverzní, ale určitě pravdivé. Současný způsob organizace většiny měst vzhledem k dopadu na životní prostředí a exponenciálnímu nárůstu světové populace není udržitelný. Kromě toho Organizace spojených národů předpovídá, že do roku 2050 bude přibližně 70 % světové populace soustředěno v městských oblastech, v porovnání s 54 % v roce 2014. Tento obrovský nárůst urbanizace lze řešit pouze technologickými a digitálními systémy, které vytvářejí chytrá a udržitelná města.

Pro: EATON Elektrotechnika s.r.o.
Vydal: - Neznámý vydavatel

Strana 3 z 3

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Vedle ukládání energie důležité pečlivé řízení datových center. Vytvořilo revoluční nová zelená datová centra, kde přebytečná energie používá pro vytápění obytných domů. většině případů jsou dodávka řízení energie přetížené nebo nevyužité. Pokud by bylo chytře využíváno úložišti průmyslové velikosti přiváděno sítě tak, aby bylo možné účinně řídit tok energií, mohlo dojít změně zajištění dodávky energie zemi. Jedná o obrovský krok vpřed oblasti řízení udržitelné energie. Toto změní datové centrum energeticky nákladného zdroje jakýsi uzel, který dokáže napájet kanceláře, vytápět domy dokonce provozovat dopravní systém. Mnoho lidí neví, datová centra mají schopnost stát silným katalyzátorem změn trhu energií. To znamená, datové centrum kapacitou může vytápět 000 bytů. Společnosti, jako maloobchodní prodejce H&M telekomunikační gigant Ericsson, patří mnoha podnikům, které přesunují svá datová centra místa, jako Stockholm Data Parks, aby bojovaly proti změně klimatu a vytvořily podmínky pro udržitelnější podnikání. jen začátek, ale tato úroveň řízení spotřeby energie bude kritická pro budoucnost rozvoje chytrého města. Transformace velkých datových center kapacitou pro ukládání energie bude klíčem zajištění budoucnosti, kterou všichni chceme pro sebe pro planetu. V době, kdy každá země město hledají způsoby, jak vytvořit udržitelnou budoucnost, chytrá města zůstávají vrcholu agendy. . Dobrou zprávou je, klesající náklady ukládání energie bateriích vytváří včasnou příležitost pro přeměnu velkých datových center tak, aby měla kapacitu pro ukládání energie.Eaton/Strana3 generována časech, kdy nemusí být potřeba. Jednou zemí, která vydláždila cestu pro změnu, Švédsko. Díky nejnovější technologii datových center bude zajištěno účinné fungování energetických síťových cyklů, je důležitější škálovatelné pro budoucnost. Musíme poučit aktuálních problémů, pochopit, je třeba pro efektivní skladování energie udržení motivace občanů udělá hypotetického konceptu chytrých měst realitu. Co týče správy provozu datového centra, spotřeba energie jednou největších položek