Chytrá města, chytřejší energie

| Kategorie: Tisková zpráva  |

Budoucnost naší planety leží v chytrých městech (Smart Cities). Kontroverzní, ale určitě pravdivé. Současný způsob organizace většiny měst vzhledem k dopadu na životní prostředí a exponenciálnímu nárůstu světové populace není udržitelný. Kromě toho Organizace spojených národů předpovídá, že do roku 2050 bude přibližně 70 % světové populace soustředěno v městských oblastech, v porovnání s 54 % v roce 2014. Tento obrovský nárůst urbanizace lze řešit pouze technologickými a digitálními systémy, které vytvářejí chytrá a udržitelná města.

Pro: EATON Elektrotechnika s.r.o.
Vydal: - Neznámý vydavatel

Strana 2 z 3

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Mezinárodní obchodní čtvrť Songdo, ležící blízkosti jihokorejského Soulu, chytré město potenciálem mld. Není pochyb tom, dosavadní pokrok vedl inovativnímu přemýšlení chytrých městech. Pokud tedy mají inteligentní města přežít, bude rozhodující nejen efektivní řízení datových center, ale jejich schopnost zapojit nákladného zajištění energetické rovnováhy. Dnešní světová datová centra spotřebují přibližně celkové dodávky elektřiny. Velké odpadkové koše jsou vybaveny snímači, které okamžitě hlásí, jakmile jsou plné, což umožní lepší hospodaření odpady zdroji. Není úplné generální „překopání“ města jako Babcock Ranch, ale přesvědčivý způsob, jak začít s přechodem města více propojený účinnější systém práce. Vláda spoléhá to, občané přispějí svými nápady poznatky případě, projektu najdou nějaké slepé uličky. IoT používá také parkovištích, aby efektivněji zvládly dopravní zácpy, pro poskytování dynamického stanovení cen pro boj proti znečištění ovzduší. Elektřina vyrobená sluneční energie větru však obvykle těžko skladovatelná často . pomocí svých smartphonů upozorňovat, kde jejich oblasti nějaké urážlivé graffiti nebo kde jsou přeplněné koše. Toto číslo každé čtyři roky zdvojnásobí. Jakýkoli smartphone komunikuje žárovkou, každý přeplněný odpadkový koš posílá data městské radě, všechny cesty veřejnou dopravou jsou monitorovány, vše odesláno a uloženo datovém centru. Nejambicióznější experiment chytrým městem Asii. Občané mohou např. USD a populací milionů. Neexistuje pouze sluneční energie Čisté uhlíkově neutrální zdroje energie jsou zřejmou volbou pro napájení chytrých měst. Zajímavé je, angažovanost místní komunity velmi povzbudivá. předmět obrovského množství kontroverzí, protože jeho plány výrazně převažují nad tím, bylo realisticky dosažitelné, nicméně bylo alespoň vytvořeno měřítko inovačního rozvoje měst, které pak bylo obdivováno celém světě. Existuje však zásadní otázka, které, zdá se, nikdo nemluví: „Jak účinně poskytovat energii chytrým městům budoucnosti. Téměř polovina plochy města pokryta zelení, integrované senzorové sítě revoluční nový podzemní systém, který přímo přeměňuje odpad kuchyně na čistou energii.Eaton/Strana2 Ve Španělsku Internet věcí (IoT) využívá poskytování veřejných služeb, jako je parkování, pouliční osvětlení, sběr odpadu doprava, stejně jako třeba cestovní ruch.“ Data jsou přenášena mezi zařízeními následně jsou zpracovávána datovým centrem