Automatizovaná měřicí pracoviště a jejich řízení

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V této kapitole se seznámíte s tím, jak vypadají příkazy pro některé dálkově řízené laboratorní přístroje, jak jsou tyto přístroje připojeny k řídicímu počítači a jak je možno sestavit program pro automatizované měření v grafickém programovém prostředí. Vzhledem k vybavení laboratoře se budeme zabývat zejména produkty firmy Agilent.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL

Strana 3 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Obecné úkony, které opakují podstatě komunikace s jakýmkoli přístrojem (dotaz identifikaci, uvedení definovaného stavu, sledování chybových hlášení, ukončení komunikace), nebudeme jednotlivých přístrojů komentovat. chceme současně připojit testovanému obvodu různá napětí, nebo spřáhnout (TRACE, např. Při nastavení např. Napájecí zdroj Agilent E3631: Trojitý stejnosměrný napájecí zdroj obsahuje tři samostatné zdroje: šestivoltový: v příkazech označen P6V („positive 6V“) nebo kladný pětadvacetivoltový (P25V, nebo a záporný pětadvacetivoltový (N25V, nebo 3). Zdroje mohou fungovat režimu (konstantního napětí) nebo (konstantního proudu). Připojení automatizovaného měřicího systému možné přes sběrnici GPIB (předvolené), nebo sériové sběrnici 232. Odpovídající příkazy mohou mít tvar: Výběr některého tří zdrojů: INSTrument [:SELect] {P6V|P25V|N25V} [:SELect]? Nastavení hodnoty výstupu vybraného zdroje: [SOURce:] VOLTage [:LEVel] [:IMMediate] [:AMPLitude] {<voltage> |MIN|MAX} VOLTage [:LEVel] [:IMMediate] [:AMPLitude]? {MIN|MAX} CURRent [:LEVel] [:IMMediate] [:AMPLitude] {<current> |MIN|MAX} CURRent [:LEVel] [:IMMediate] [:AMPLitude] ?{MIN|MAX} Zapnutí /vypnutí výstupu zdroje: OUTPut [:STATe] {ON|OFF} [:STATe] ? Měření: MEASure :CURRent [:DC]? [{P6V|P25V|N25V}] . Podrobnosti najdete originální dokumentaci, nebo zestručněné v češtině příručce pracovišti. Uvažme, jaké akce musíme provést: zvolit některý tří zdrojů, nastavit potřebnou hodnotu napětí (či proudu), připojit výstupní svorky, případně změřit protékající proud (či napětí svorkách). Poznamenejme, zdroje lze ovládat také „vázaně“ (COUPLED), když např. pro vytvoření symetrického napájecího napětí, které pak lze nastavovat jednoho místa). Tyto možnosti zde nebudeme blíže rozebírat. napětí možno přímo zdroji změřit protékající proud (s omezenou přesností).3 U každého přístroje velmi stručně zmíníme jen vlastnosti, které jsou pro komunikaci ním důležité