Automatizovaná měřicí pracoviště a jejich řízení

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V této kapitole se seznámíte s tím, jak vypadají příkazy pro některé dálkově řízené laboratorní přístroje, jak jsou tyto přístroje připojeny k řídicímu počítači a jak je možno sestavit program pro automatizované měření v grafickém programovém prostředí. Vzhledem k vybavení laboratoře se budeme zabývat zejména produkty firmy Agilent.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL

Strana 4 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Příkaz OUTPut zapíná nebo vypíná výstupní svorky VŠECH tří zdrojů. Konkrétní údaje jsou uvedeny originální dokumentaci. Příkaz MEASure defaultně měří stejnosměrné napětí svorkách (dříve, nebo tomto příkazu) navoleného zdroje, proto příkaz VOLTage nemusí uvádět. Pokud bychom zadali příkaz TRIGgered, mohli bychom podrobněji definovat, kdy uložená zadaná hodnota výstup přivede. Dotaz chybové hlášení umožňuje proces měření zastavit, pokud dojde chybě. INSTRument NSELect {1|2|3} rovněž vybere jeden tří zdrojů, ale jednotlivé zdroje jsou označeny pořadovým číslem (tedy místo P6V atd.4 [:VOLTage] [:DC]? [{P6V|P25V|N25V}] Dotaz chybu: SYSTem: ERRor? Speciální příkaz pro zjednodušený zápis: APPLy {P6V|P25V|N25V} [,{<voltage>|DEF|MIN|MAX}] [,{<current>|DEF|MIN|MAX}] APPLy? {P6V|P25V|N25V} Komentáře: Příkazy ukončené otazníkem jsou dotazy, přístroj vrátí požadovanou odpověď. již nad rámec tohoto stručného manuálu. Zdroj E3136 signalizuje chybu zvukově (pípnutím), vizuálně panelu přístroje zvýrazněným nápisem Error dotaz SYSTem: ERRor? vrací trojmístné číslo, které charakterizuje chybu (seznam dostupný dokumentaci). Sekvence příkazů mohla vypadat třeba následovně: . Bezchybnému stavu odpovídá 0. CALibration) budou fungovat právě pro posledně vybraný zdroj. Příklad: Nastavte výstupu zdroje připojte výstupní svorky změřte proud protékající připojenou ohmickou zátěží. Analogicky platí pro parametr MAX a maximální hodnotu DEF defaultní hodnotu také pro příslušné dotazy (ukončené otazníkem). Pokud bychom tedy připravovali program pro systém, kde případně mohl být nasazen jiný napájecí zdroj, asi bychom raději vystačili bez příkazu APPLy.). Po vybrání určitého zdroje jsou ostatní zdroje znepřístupněny, tedy další příkazy (SOURce, MEASure, příp. Stejnosměrný zdroj E3631 měří vždy stejnosměrné veličiny, volitelný příkaz pouze zdůrazňuje. Příkaz IMMediate říká, příslušná hodnota bude výstupu „nachystána“ ihned po zadání příkazu. Pokud místo konkrétní hodnoty proudu napětí uvedeme MIN, nastaví minimální programovatelná hodnota proudu nebo napětí. NSELect zkratka „numeric“, analogicky platí pro dotaz. Speciálním příkazem APPLy lze současně vcelku přehledně zařídit několik kroků najednou, ale třeba mít paměti, jde příkaz určený pro tento konkrétní zdroj. INSTRument může být následován příkazem SELect, který liší příkazu NSELect jen způsobem označení zdrojů