Automatizovaná měřicí pracoviště a jejich řízení

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V této kapitole se seznámíte s tím, jak vypadají příkazy pro některé dálkově řízené laboratorní přístroje, jak jsou tyto přístroje připojeny k řídicímu počítači a jak je možno sestavit program pro automatizované měření v grafickém programovém prostředí. Vzhledem k vybavení laboratoře se budeme zabývat zejména produkty firmy Agilent.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL

Strana 11 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
našich konkrétních případech budou měřicí přístroje připojeny řídicímu počítači přes USB port buď přímo, nebo přes GPIB/USB interface navzájem pak přes GPIB sběrnici. Programové prostředí Agilent VEE Pro velmi dobře propracované, přitom však i dostatečně názorné intuitivní. hlavním okně programu najdete lišty menu ikonami, nichž mnohé znáte z Windows, nebo jejich funkci rychle pochopíte podle nápovědy vyzkoušení. A. podokně Main pak sestavujete svůj program, tedy přidáváte sem jednotlivé grafické objekty vhodně propojujete.2) má sloužit rychlému názornému řízení automatizovaného měřicího systému.2: Program Agilent VEE, hlavní okna . části nazvané Properties (Vlastnosti) můžete nastavit vlastnosti vybraných objektů tak, abyste usnadnili orientaci programu. Jak jsme již zmínili, vlastní komunikace přístroji probíhá prostřednictvím knihoven VISA. Obr. hlavním okně nalevo podokno označené Program Explorer. Při spuštění programu zobrazí také okno Instrument Manager, kde vidíte připojené měřicí přístroje. laboratoři některé vybrané vzorové příklady sami spustíte a prohlédnete si, jak jsou sestaveny. Zde vidíte jednotlivé části vytvářeného programu. Program Agilent VEE Pro spustíte poklepáním ikonu šikmé tučné šipky modrém poli. možné komunikovat prostřednictvím rozhraní RS-232, GPIB, USB LAN. Uživatel nesepisuje dlouhý nepřehledný obslužný program, ale pracovní ploše skládá z připravených grafických objektů, které vzájemně vhodně propojuje. Firma dodává spolu prostředím také dosti rozsáhlou sadu vzorových příkladů, které pracují konkrétními přístroji zejména firmy Agilent které jsou vynikajícím studijním materiálem. Pro začátek stručně popíšeme, jak prostředí orientovat, s jakými objekty budete pracovat. Můžete objektům dát svoje jména, rozlišit barevně apod.11 Základní seznámení grafickým prostředím Agilent VEE Grafické programové prostředí Agilent VEE Pro (budete používat verzi 9. Objekty naleznete pod jednotlivými položkami menu horní lišty. Začátečník něm může rychle zorientovat brzo si vytvořit jednoduchý program, pokročilý uživatel něm najde sofistikované nástroje pro náročnější úlohy