Automatizovaná měřicí pracoviště a jejich řízení

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V této kapitole se seznámíte s tím, jak vypadají příkazy pro některé dálkově řízené laboratorní přístroje, jak jsou tyto přístroje připojeny k řídicímu počítači a jak je možno sestavit program pro automatizované měření v grafickém programovém prostředí. Vzhledem k vybavení laboratoře se budeme zabývat zejména produkty firmy Agilent.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL

Strana 10 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
1: Agilent Connection Expert, komunikace zdrojem E3631 Předpokládejme tedy, máme potřebné měřicí přístroje připojeny přes vhodné rozhraní počítači jsme již ověřili funkčnost komunikace nimi. Víme také, jakými příkazy dotazy přístroji komunikovat. Pokud provedete systému nějaké změny (nějaký přístroj vypnete/zapnete, přidáte/odpojíte, změníte jeho adresu), nezapomeňte zobrazení Agilent Connection Expert aktualizovat (Refresh this instrument, nebo Refresh All). *IDN?), musíte hned poté zajistit také vyčtení odpovědi, dalším dotazem původní odpověď přepsala. vyčtených odpovědí i z reakcí, které pozorujete přímo přístroji (např. Pokud vyberete, otevře komunikační okno, prostřednictvím kterého můžete vybranému přístroji poslat jednoduché příkazy vyčíst (přijmout) jeho odpověď. nejznámějším programovým prostředím patří Agilent VEE Pro, nímž laboratoři seznámíte, nebo LabView firmy National Instruments. nich jsou mnohé často vyskytující úkoly již zpracovány, takže lze obrazovce počítače vytvořit názorné ovládání měření rychle zobrazit výsledky.10 Programový balíček Agilent Libraries Suite zahrnuje také monitorování sběrnice, což využívá při ladění programů. Jak ale předáme přístrojům sekvence příkazů potřebných pro provedení nějakého měření (třeba voltampérové charakteristiky diody, nebo modulové frekvenční charakteristiky nějakého zesilovače filtru)? naměřenými daty? Uvedené příklady měření patří nejběžnějším nejjednodušším, ale přesto zahrnují docela dost kroků představa, byste museli psát nějaký delší program, hledat něm překlepy a logické chyby, dlouze ladit, není příliš lákavá. programu Agilent Connection Expert můžete základní komunikaci připojenými přístroji jednoduše vyzkoušet. vyslání *RST), hned vidíte, zda je komunikace funkční. Aby výrobci tuto činnost uživateli co nejvíce usnadnili, nabízejí pro tyto účely koupi grafická programová prostředí. levém sloupci naleznete položku Send commands this instrument. A. . Množina použitelných společných příkazů objeví nabídce. Pamatujte, pokud vyšlete nějaký dotaz (např. Funkce je přístupna pod tímto označením několika míst (horní lišta, levý sloupec tlačítko v prostředním sloupci Instrument I/O this PC). Obr