Automatizovaná měřicí pracoviště a jejich řízení

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V této kapitole se seznámíte s tím, jak vypadají příkazy pro některé dálkově řízené laboratorní přístroje, jak jsou tyto přístroje připojeny k řídicímu počítači a jak je možno sestavit program pro automatizované měření v grafickém programovém prostředí. Vzhledem k vybavení laboratoře se budeme zabývat zejména produkty firmy Agilent.

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL

Strana 9 z 14

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Můžete tedy např.). Data přenášejí paralelně bytech bitů). GPIB sběrnice umožňuje připojit zařízení. Protože se zobrazují přímo identifikační řetězce jednotlivých zařízení, orientace velmi snadná. USB moderní sériová sběrnice umožňující přenos 480 Mb/s připojení 127 zařízení. Slouží pro připojení jednoho zařízení na sériový port počítače, maximální rychlostí přenosu 120 kb/s. ověření funkčnosti komunikace připojenými měřicími přístroji však stačí programy, které jsou přímo součástí programového balíčku Agilent Libraries. zařízení adresou logické jednotce 7).). generátory Agilent 33220A mívají adresu 05, stejnosměrné zdroje E3631 adresu atd. současné době patří nejčastějším. GPIB (General Purpose Interface Bus) byla známá též jako HP-IB (Hewlett Packard Interface Bus), IMS (International Measurement Systém) nebo IEEE 488, též jako HS488. Knihovny jsou pravidelně aktualizovány, každá verze knihovny interfacu programového prostředí jsou však vzájemně kompatibilní. Komunikace řídicího počítače měřicími přístroji probíhá prostřednictvím knihovny VISA (Virtual Instrument Software Architecture), která součástí programového balíčku Agilent Libraries Suite. Tento programový balíček dodáván každým přístrojem firmy Agilent, který vybaven nějakým rozhraním pro zapojení automatizovaného měřicího systému. Program Agilent Connection Expert spuštění názorně zobrazí, jaká zařízení jsou počítači připojena, přes jakou sběrnici, zda zařízení aktivní. Pomocí knihoven VISA možné ovládat měřicí přístroje různých programových prostředí, např. Přístroje firmy Agilent mají již z výroby nastaveny určité adresy (např. Rychlost přenosu je nutno předem nastavit podle možností konkrétního zařízení. . Zpětnou kompatibilitu, tedy funkčnost nejnovějších knihoven svým starším hardwarem výrobci snaží zachovávat. Agilent VEE, C++. touto možností některých přístrojů laboratoři také setkáte, pro omezenou dobu trvání cvičení však blíže neseznámíte. Moderní přístroje bývají vybaveny rozhraním pro zapojení sítě LAN, rychlostmi přenosu Gb/s. Podobné ovladače knihovny programů dodávají jiní výrobci (např. chybovém hlášení setkat označením zařízení 705 (tj. GPIB je paralelní sběrnice vodiči datových, pro řízení přenosu, pro řízení koordinaci, 8 zemnicích). Tektronix, National Instruments apod. Pokud bude skupina přístrojů propojena navzájem sběrnicí GPIB přes GPIB/USB interface pak připojena k počítači, bude konkrétní zařízení identifikováno jednak číslem logické jednotky (interfacu) + svou nastavenou adresou. Adresy zařízení připojených přes sběrnici GPIB mohou nabývat hodnot 30. jinou sériovou sběrnicí RS-485 pro vícebodové připojení vyšší rychlosti přenosu 10Mb/s naší laboratoři nesetkáte. Každé zařízení systému musí být unikátně identifikovatelné. Propojení měřicích přístrojů přes GPIB sběrnici patří nejspolehlivějším. Maximální teoretická rychlost přenosu MB/s, avšak praxi bývá podstatně nižší (250 500 kB/s), neboť záleží na délce kabelů. Délka jednoho propojovacího kabelu nemá překročit celková délka sběrnice Řídicí člen měřicího systému (počítač), němuž být zařízení připojeno, musí mít instalovánu řídicí GPIB kartu, nebo je možné zařízení GPIB rozhraním připojit USB portu počítače přes GPIB/USB interface.9 RS-232 historicky nejstarší sériová sběrnice. Adresa krátce zobrazí displeji přístroje po spuštění, samozřejmě možno znovu vyvolat také manuálně (pochopitelně nikoli dálkově) změnit. Rozhraní bylo vyvinuto sedmdesátých letech později stalo standardem