Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem Neurčeno

A P C B 5 tipů jak v létě ušetřit za energie v domácnosti Neurčeno (2013)

Říkáte si, že v létě doma spotřebujete energií minimum a není moc kde ušetřit? Přinášíme pět jednoduchých rad a tipů, které vám pomohou snížit výdaje za energie i v parných dnech a celkově zefektivnit energetický provoz domácnosti.

A P C B Metodika přípravy učitele střední odborné školy na exkurzi v elektroenergetických zařízeních - Neznámý vydavatel (2013)

V diplomové práci se budu zabývat vypracováním metodiky přípravy kexkurzivelektroenergetických zařízeních.Tentomateriál poslouţí jako studijní dokumentučitele iţáků k samotné exkurzi, která je součástí učebního bloku silnoproudé elektrotechniky-elektrická energie a systémy její distribuce. Součástí práce, která naváţe na mojí bakalářskoupráci, bude popissamotné exkurze velektroenergetických zařízeních, příprava učitele i ţákůna exkurzi vhodinách odborných předmětů, popis jednotlivých prvků zařízení, seznámení sesprovozem, vypracování bezpečnostních standardů exkurze.

A P C B ČVUT otevře ve spolupráci s čínskou firmou CNR Neurčeno (2013)

... unikátní laboratoř pro výzkum řízení elektrických pohonů Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze otevře v sobotu 15. června novou laboratoř CNR-CTU zabývající se výzkumem a vývojem řízení moderních pohonů. ČVUT tak získá vědecko výzkumné pracoviště unikátní v celé České republice, které vzniklo ve spolupráci s velkým čínským výrobcem výkonných elektrických pohonů. Laboratoř bude využívána nejen pro vědu a výzkum, ale i pro výuku studentů-doktorandů. Slavnostní otevření laboratoře se uskuteční na Fakultě elektrotechnické ČVUT (Technická 2, Praha 6) od 8.30 hodin. Kromě zástupců ČVUT nebudou chybět ani představitelé čínského investora.

A P C B Aktivní hromosvody a Vyjádření TIČR k problematice hromosvodů FCC Public s. r. o. (2013)

V čísle 2/2013 časopisu Elektro redakce pod nadpisem Hromosvody versus platnost norem přetiskla doslovné znění Oznámení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologiia státní zkušebnictví, dále jen Oznámení ÚNMZ, č. 01/13 z 8. listopadu 2012, o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách ...

A P C B HEAT BALL Tepelná koule - Neznámý vydavatel (2013)

No, nekupte si přece originální žárovku, ne!?

A P C B Rizika pořádaných aukcí energií existují! Neurčeno (2013)

Brno - Především v posledních týdnech se stále častěji hovoří o aukcích elektřiny a plynu. Deklarovány jsou úspory v řádech desetitisíců na dva roky. Je třeba však upozornit, že není všechno pouze o koncové ceně za komoditu. Měla by se zvážit také rizika, která s těmito aukcemi souvisí ...

A P C B Značka vedení pro letecký provoz Neurčeno (2013)

A P C B Moderní prostředky paralelní kompenzace FEKT VUT Brno (2012)

A P C B Využití termografie v průmyslu Neurčeno (2012)

A P C B Foto #120513 Hrobařův objektiv Neurčeno (2012)