Přehled zdrojů podle firmy nebo vydavatele

Do vyhledávacího pole zadejte alespoň dva znaky a bude vám nabídnut seznam vydavatelství a firem. Po vybrání konkrétní položky bude zobrazen seznam všech dostupných zdrojů dané společnosti nebo vydavatele.


Zdroje poskytované vydavatelem METRA BLANSKO a.s.

A P C B PU 293 pro měření zemních odporů a impedance ochranné smyčky METRA BLANSKO a.s. (2012)

Přístroj pro měření zemních odporů a impedance ochranné smyčky, typ PU293 je určen přednostně pro měření v energetice, lze jej však použít i pro běžné revize sítí. Je určen pro měření zemních odporů a impedance ochranné smyčky. Naměřené hodnoty se zobrazují na grafickém displeji s možností jeho podsvícení. Je napájen ze 4 NiMh nebo NiCd akumulátorů typ AAA, které se dobíjejí v přístroji.

A P C B PU 193 pro měření zemničů a uzemňovacích soustav METRA BLANSKO a.s. (2012)

Přístroj PU 193 je určen především pro měření zemničů a uzemňovacích soustav. Konstrukce přístroje odpovídá ČSN EN 61557- 5 Přístroj odpovídá požadavkům elektromagnetické kompatibility dle ČSN EN 61326–1 Přístrojem lze měřit: - zemní odpor do 20kohm standardní třívodičovou (čtyřvodičovou) metodou s možností změny frekvence měřicího signálu- zemní odpor pomocí vysílacích a měřicích kleští- zemní odpor pomocí sond a měřicích kleští – selektivně- rezistivitu půdy do ...

A P C B PU 590 k měření izolačních odporů a napětí v izolovaných sítích IT METRA BLANSKO a.s. (2012)

Přístroj PU 590 je určen k měření izolačních odporů a napětív izolovaných sítích IT, v signalizačních a zabezpečovacích systémech,při výskytu rušivých napětí. Lze jej používat i pro běžné měřeníizolačních odporů.Vyhovuje požadavkům ČSN EN 61557-2 ed.2, ČSN EN 61010-1ed.2a ČSN EN 61326-1.

A P C B PU 195 pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací METRA BLANSKO a.s. (2012)

Přístroj je určen pro rychlá měření silnoproudých elektrických instalací jednofázových nebo třífázových s fázovým napětím 190 až 260V a prozkoušení proudových chráničů všech typů - nezpožděných (-), zpožděných (G) i selektivních (S), a to jak citlivých na střídavý proud (AC), tak na pulzující proud (A). Je napájen z akumulátorů, které se dobíjejí v přístroji. PU 195 umožňuje: - měření napětí mezi fázovým a ochranným vodičem UL-PE- měření napětí mezi fázovým a středním vodičem UL-N- měření napětí ...

A P C B METRA Blansko (sbírka datasheetů 2012) METRA BLANSKO a.s. (2012)

Sonda otáčkoměru je určena pro sním ání otáček rotujících předmětů (řemenice motorů, ozubené převody, ... ) nebo jiných pravidelně se opakujících dějů (pohyby pístů, ...) . 1. Z ák lad n í inform ace: 200 - 20000 ot/min - zaručovaný rozsah měření: 1% z m ěřené hodnoty - přesnost měření: cca 10 cm - vzdálenost od měřeného objektu: - pracuje v neviditelném (IR) spektru /sním ání/ - zam ěřování přístroje na pohybující se značku je řešeno pomocí dvou žlutých paprsků. 2. Popis přístroje: Přístroj PD 194.3 se skládá z vlastního těla, přívodního vodiče a konektoru (DIN) pro připojení k přístroji PU 194 DELTA. Na těle přístroje se nachází tlačítko S T A R T a kontrolka RE A D Y . V přední části přístroje jsou čtyři otvory

A P C B Převodníky elektrických veličin řady MT a NMT METRA BLANSKO a.s. (2011)

Převodníky jsou určeny pro převod elektrických veličin na měronosný stejnosměrný signál ve formě stejnosměrného napětí nebo stejnosměrného vnuceného proudu. Dají se využít ve spojení s ukazovacím ručkovým přístrojem cejchovaným v ...

A P C B Kompaktní RFID čtečka RFI21.1 METRA BLANSKO a.s. (2011)

Aplikace RFI21 LLRP Converter je určena pro vytvoření převodníku mezi UHF RFID čtečkou RFI21.1 s proprietárním protokolem Open Metra Protocola softwarem podporujícím LLRP protokol ...

A P C B Rozvaděčové přístroje Metra Blansko METRA BLANSKO a.s. (2011)

Rozváděčové přístroje s výchylkou 90°Elektromagnetické přístrojeTyp Fb…,Fb…-1Magnetoelektrické přístroje(s polovodičovým usměrňovačem )Typ Mub…,Mub…-1Magnetoelektrické přístrojepro měření stejnosměrného proudutyp Mb…,Mb…-1Magnetoelektrické přístrojepro měření stejnosměrného napětítyp Mb…,Mb…-1FázoměryTyp Gka…KmitoměryTyp Kb…Ampérmetry se zobrazením maximální hodnoty 16typ BiQ/BiEQAmpérmetry a voltmetry pro stejnosměrný proud s nulouuprostřed,Otáčkoměry,Rozváděčové přístroje s výchylkou 240°Elektromagnetické přístroje,Magnetoelektrické přístroje,,Ampérmetry a voltmetry pro stejn. proud s nulou uprostřed,Wattmetry a Varmetry. Související předpisy a normy ...

A P C B Převodníky elektrických veličin MT METRA BLANSKO a.s. (2011)

Převodníky jsou určeny pro převod elektrických veličin na měronosný stejnosměrný signál ve formě stejnosměrného napětí nebo stejnosměrného vnuceného proudu. Dají se využít ve spojení s ukazovacím ručkovým přístrojem cejchovaným v jednotkách měřené veličiny nebo se zapisovačem, případně i s číslicovým přístrojem. Rozsáhlé možnosti poskytují také jako čidla pro regulační a řídící účely v oblastech průmyslového měření a v neposlední řadě jako nezbytné komponenty při získávání obrazu technologického prostředí pro vyhodnocovací a zpracovatelské výpočetní systémy ...

A P C B Panelové měřicí přístroje METRA BLANSKO a.s. (2011)

Společné technické parametry řady MP. Ampérmetry. Voltmetry. Teploměry termoelektrické. Otáčkoměry. Přístroje řady FP. Ampérmetry. Voltmetry. Příslušenství. Rozměrové náčrtky ...