Zkušební svorkovnice ZS 1b

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Leták / Datasheet  |

Zkušební svorkovnice Z S 1b (pro čtyřvodičové vedení) je určenapro elektrická zařízení, kde je požadována vým ěna nebo kontrolam ěřicích přístrojů během provozu (při odpojování nebo připojováníelektrom ěrů v sekundárních obvodech m ěřicích proudových a napěťovýchtransformátorů) a kde je nutno dodržet podm ínku nepřerušenísekundárních obvodů m ěřicích proudových transformátorů.


Jak získat tento dokument?