VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 9 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
Usage; fix the conductor the ridge capping the roof. Usage: ftx the conductor flat roofs. ) VELKOOBCHOD \/YSOČll\lA PODPĚRA VEDENÍ HŘEBENÁČE CONDUCTOR BRACKET THE RIDGE CAPPING Proveden íslo zboží Popis tnost Jed WegK Baleni Fe/Zn Nerez Měď 18 12a 20 >V 15a 15a nerez 15a Cu 0,27 0,35 0,36 ks 50 1 ftjuSti: Upevněni vaSče hřebenu střechy.cz .4 W ________________________________________S .vo-vysodna. Usage: ftx the conductor the ridge capping the roof, PODPĚRA VEDENÍ HŘEBENÁČE CONDUCTOR BRACKET THE RIDGE CAPPING Proveden íslo zboží Code tnost Balen i Fe/Zn Nerez Měď 18 12c 22 3V15C 15c nerez 15c Cu 0,31 0,35 0,35 ks 50 1 ftxůtí: Upevněnívcdfe hřebenu střechy. PODPĚRA VEDENÍ HŘEBENÁČE CONDUCTOR BRACKET THE RIDGE CAPPING Proveden zboží Popis tnost Balen i Fe/Zn Nerez Měď 18 12b 21 ’ 15b 15b nerez 15b Cu 0,34 0,3S 0,3S ks 50 1 touž*': Upevnění vodče hřebenu střechy. PODPĚRA VEDENÍ PLOCHÉ STŘECHY CELOPLASTOVÁ CONDUCTOR BRACKET FIAT ROOFS ALL-PIASTIC Proveden zboží tnost Weg* Balen Packing Fe/Zn PV 21c o!?3 1 Rxjžtf: Upevnění vodce piochýchstřechách. Usage: Tofix the conductor the ridge capprg ofthe roof. PODPĚRA VEDENÍ HŘEBENÁČE STAVITELNÁ CONDUCTOR BRACKET THE RIDGE CAPPING ADJUSTABLE Proveden íslo zboží Popis otnost Balen í 18 12d 12e 22a 23 PV 15(1 15e 15d nerez 15e nerez 15d 15e Cu 120-200/60-100 180-280/90-130 120-200/60-100 180-280/90-130 120-200/60-100 180-280/90-130 0,35 0,45 0,45 0,55 0,45 0,55 ks ks 50 1 Rxůtí: Upevnění vcdKe hřebenu střechy. 8 www. Usage: fix the conductor the ridge capping the roof