VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 10 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
Usage: For connecting the conductor flat rook PODPĚRA VEDENÍ POD STŘEŠNÍ KRYTINU CONDUCTOR BRACKET UNDER THE ROOFING Proveden Čisto zboži Popis tnost Jed Balen i 18 16a 16b 24a PV 22a 22ap 22a nerez 22ap nerez 22a 22ap Cu 190 290 190 290 190 290 0,21 0,26 0,28 0,33 0,28 0,33 ks ks 100 1 Rxižití: Upevnění vodče Sndelovýth, etemícvých taškových střechách Usage: fix the conductor shincjte, transite and tied roo PODPĚRA VEDENI POD STRESNI KRYTINU CONDUCTOR BRACKET UNDER THE ROOFING Proveden M«tcnal Fe/Zn Nerez ! Čisto zboží pv Popis H otnost [kg] suT 5 24 22b 22b nerez 190 190 |PV ftxjžití: Upevněnívodiče ändetovych, etemitoyých taškových střechách.cz 9 . PODPĚRA VEDENI PLECHOVE STŘECHY CONDUCTOR BRACKET TIN ROOFS Proveden isto zboži Popis tnost Baleni Fe/Zn Nerez Měď Co« 17a 25 3V23 nerez Cu 0,15 0,16 0,17 ks 100 1 Použití: Upevnění vodiče plechových střechách. PODPĚRA VEDENÍ PLOCHÉ STŘECHY DVOUBODOVÁ SUPPORT THE LEAD FIAT ROOF5 TWIN POINTED Proveden zboži Popis tnost Baleni Fe/Zn 2 “ PV beton/plast 1,0C 10 Použití: Upevnění vocfiče plochých střechách.vo-vysodna.» VELKOOBCHOD A ____________________________________________________________________ . www. Usage: fix the conductor tři roofs. Usage: ftc the conductor shln^e, transite and tied roofe