VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 11 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
PODPĚRA VEDENÍ ŽELEZNÉ KONSTRUKCE CONDUCTOR BRACKET METAL STRUCTURES ftjuStí: Upevněni vaSöe železným konstnicdm. > : SVORKA UNIVERZÁLNÍ UNIVERSAL FASTENER Provedeni íslo zboží Code Popis tnost Jed Balen i Fe/Zn Nerez Měď 18 20a 01 SU nerez SUCu 0,13 0,14 0,15 ks 100 i ftxůtí: Spojení vodiče souběžné, knžcwé, tvaru souosé, plochým materiálem. SVORKA UNIVERZÁLNÍ JEDNOU PŘÍLOŽKOU UNIVERSAL FASTENER WITH ONE SHIM Proveden íslo zboží Popis tnost Jed Balen i Fe/Zn Nerez Měď 18 20b 02 SU nerez Cu 0,1C 0,1C 0,11 ks 150 1 Použiti: Spojení voíče pfcxhým matenálem. Usage: For cormecDng paraW, aoss, shaped and co-axiai conductors wth fiat matenal.VELKOOBCHOD VYSOČINA W ________________________________________S. i- po! PODPĚRA VEDENÍ KONSTRUKCE CONDUCTOR BRACKET STRUCTURES Použití: Upevnění zemriri pásky žetezným tonstrukdm. PODPĚRA VEDENI ZDIVA CONDUCTOR BRACKET WALLS 2 Šroub 8 T Proveden i Č íslo zboží Code Popis Markx^ H tnost Jed WogW Baleni * s ' Fe/Zn Měď 18 19b 27a ?V42 Cu 0,1C 0,12 ks 100 1 ------------------ h Použiti: Upevnění zemnici pisky zdrva Usage: fix the earthing stops onto wals. Usage: Simter untersal fastener SU, but with lesser tenacity the ccmectíon. Usage: For comecting conductors with flat material. R.vo-vysodna. Usage: fix the earthing stops onto iron structures. SVORKA UNIVERZÁLNÍ BEZ STŘEDOVÉ DESTIČKY UNIVERSAL FASTENER WTTHOUT THE CENTRE PIATE Proveden íslo zboží Code Popis king otnost Jed Balen i Fe/Zn Nerez Měď 18 20c 04a 03 SUb nerez nerez bCu 0,11 0,11 0,12 0,12 ks ks 150 1 Použiti: Obdobnéjako svorky univerzální SU, ales menší pevností spojení. Usage: fix the conductor Iron stoxJires. 10 www.cz