VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 12 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
Po is H ost Jed . Usage: For connecting the abwe ground parts the ligttnng conductor vath the earth. SVORKA ZKUŠEBNÍ ODLITEK TESTING FASTENER CASTING Proveden islo Popis tnost alen i Fe/Zn 5822b SZ b ks ío ín Použ»: Spojení nadzemní části hromosvodu uzemněním. .£) SVORKA SPOJOVACÍ CONNECTING FASTENER Provedeni zboží VELKOOBCHOD VYSOČINA W ______________________________________________ S. Usage: For cross connecting the conductors. E Č íslo zboží Po is Hm otnost ] Co* | Q,25|ks [SK diagonální www. B alen i Nerez © u; lii i 18 21a 21b 04a SS SSp nerez Cu ^ ^ T 0,15 0,12 0,12 0,18 te ks ks 150 100 1 ftjuatí: Spqjcróní kruhových votfčů. • <B=8 SVORKA KŘÍŽOVÁ CROSS FASTENER Proveden Matenal Čisto zboží Code Popis tnost Balení Fe/Zn Nerez Měď 1 18 23b 07a 07b 06a SK nerez nerez SKCu 0,22 0,22 0,22 0,28 ks ks 50 1 FKxůtí: Křížové propojení vodičů.vo-vysocina. Usage: For cross connecting the conductors.cz 11 . © © SVORKA KRIZOVÁ CROSS FASTENER Fe/Zn | 23c Použ*': Krutové propojení vodců. Usage: For connecting circular conductors SVORKA ZKUŠEBNÍ OCELOVÁ TESTING FASTENER STEEL *1< W Proveden íslo CM, Popis tnost WftgM alen i Fe/Zn Nerez Měď 18 22a 05 SZ nerez Cu 0,2C 0,22 0,23 ks 100 1 ftxótf: Spojení nadzemní části hromosvodu uzemněním. Usage: For connecting the above ground parts the lightrmg conAxtor vath the earth.R . SVORKA ZKUŠEBNÍ TESTING FASTENER e ÍH •— T4¡1 =B Č i P pit H tnost ] = a Fe/Zn Nerez W>— 22c 06a p nerez ftxc*’: Spojeri nadzemm' iasti hromosvodu uzemngrwn. Usage: For connecting the aba/e ground parts the bghtrmg oonductorwfth the earth