VYSOČINA Katalog součástí pro hromosvody a uzemnění 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

... představit firmu Velkoobchod Vysočina, s.r.o., která se v oblasti elektro specializuje na součásti pro hromosvody a uzemňování energetických zařízení v klasickém materiálovém provedení žárový pozink a v posled­ ních letech také na materiálové provedení měď, nerez a legovaný hliník AlMgSi, včetně drátů, lan, zemnicí pásky, doplňujícího sortimentu a spojovacího materiálu v nejvyšší kvalitě a aktivních bleskosvodů NIMBUS. Díly se neustále modernizují dle požadavků zákazníků a dle nových druhů střešních krytin. Dalším kritériem je co nejjednodušší montáž a univerzálnost dílů.

Vydal: Velkoobchod Vysočina s.r.o. Autor: Velkoobchod Vysočina

Strana 8 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?
Bezplatně objednat


Poznámky redaktora
Usage: Tofix the conductor tied roofe. Popis otnost Jed n. Usage: fix the conductor the ridge capping the roof. PODPĚRA VEDENI POD HŘEBENÁČE CONDUCTOR BRACKET UNDER THE RIDGE CAPPING Proved eni íslo Cod.R . tnost alen i F lig P^2 ks ftxátí: Upevnění vodkfe taškových střechách. Použiti: Upevnění vodiče taškových střechách. Usage: fix the conductor tiled rooís. PODPĚRA VEDENI POD TAŠKY CONDUCTOR BRACKET UNDER THE TILES BEHIND Proveden íslo zboží Cod. ■ www.cz ■ . tnost Jed P«VI* Balen i Fe/Zn Nerez Měď 18 14 5V nerez Cu 0,20 0,22 0,23 ks 50 1 ftxjžiti: Upevnění vodiče taškových střechách. PODPĚRA VEDENÍ POD TAŠKY PRVNÍ LAŤ CONDUCTOR BRACKET UNDER THE TILES BEHIND THE FIRST BATTEN Proveden MM« íslo zboží Cod.vo-vysoana.£) PODPĚRA VEDENI POD TAŠKY DRUHOU LAT CONDUCTOR BRACKET UNDER THE TILES BEHIND THE SECOND BATTEN VELKOOBCHOD VYSOČINA W ______________________________________________ S. w I B alen i Fe/Zn |18 llh 0,351 I 50 ftxáti: Upevnění vodiče hřebenu střechy. Usage: Tofix the conductor tiled roofs. Usage: fix the conductoron bled roofs. PODPĚRA VEDENI POD TAŠKY DRUHOU LAT CONDUCTOR BRACKET UNDER THE TILES BEHIND THE SECOND BATTEN Provedeni Čisto zboží Popis Fe/Zn Nerez Měď CMt 14a H tnost Jed FVx« B alen Pedong >V 11c 11c nerez 11c Cu 0,36 0,48 0,5C ks 25 1 Použití: Upevnění vodiče taškových střechách